3. Interactie Vaardigheden

Interactie vaardigheden

Dit zijn vaardigheden die helpen de relatie met anderen succesvol vorm te geven. Bijvoorbeeld:

 • Hoe kunnen we succesvol zijn als we alles voor onszelf houden en geen oprechte samenwerking nastreven?
 • Hoe kunnen we succesvol zijn als we onze inzet en resultaten niet delen met belangrijke mensen in werk en netwerk?

We herkennen 18 interactie vaardigheden

Interactie vaardigheden gaan over hoe jij de relatie tussen jezelf en anderen succesvol vorm geeft. Hoe je ervoor zorgt dat jouw boodschap overkomt en hoe je komt tot gezonde, duurzame relaties. De benoemde vaardigheden overlappen elkaar, door ze afzonderlijk te benoemen ontstaat ook bewustheid over het verschil.

 1. Communicatief vaardig – Actief luisteren en in staat de eigen boodschap over te brengen. Mondeling en schriftelijk, aan elk publiek. Op die manieren waardoor de boodschap met de bedoelde inhoud en intentie wordt ontvangen.
 2. Samenwerking – Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat door de eigen kwaliteiten en belangen in te zetten voor, en af te stemmen met, die van anderen.
 3. Sociaal vaardig – Komt tot positieve contacten met anderen. Bouwt aan vertrouwen, zoekt naar gemeenschappelijkheid. Met inlevingsvermogen realiseren van een gezonde relatie met collega’s en in je netwerk.
 4. Presenteren – Jouw eigen visie, ideeën en mening, effectief overbrengen op anderen, zowel één op één als in een groep. Een boodschap helder, duidelijk en indien nodig boeiend en enthousiast brengen, zodanig dat het publiek betrokken raakt en jouw boodschap op de gewenste wijze overkomt.
 5. Overleggen – Bijdragen aan of leiden van (virtuele) overleggen om efficient en effectief te komen tot de gewenste doelen, resultaten.
 6. Faciliteren  Meningen en feedback van anderen verzamelen en verwerken om vanuit een groep met verschillende perspectieven tot een gemeenschappelijke, beste oplossing te komen.
 7. Verkopen – Realiseren van betrokkenheid bij een idee een besluit of actie, een product of dienst.
 8. Management – Het creëren en motiveren van een hoog presterend (virtueel) team van mensen met verschillende vaardigheden, persoonlijkheden, motivatie en werkstijlen.
 9. Leiderschap  Op een resultaatgerichte manier visie ontwikkelen en communiceren, die door anderen, betrokken en toegewijd wordt nagevolgd.
 10. Mentor / coaching – Bron van opbouwende reacties en feedback, gericht op de verdere ontwikkeling van anderen.
 11. Onderhandelen – Doorzien van de belangen en motieven van de andere partij en in staat te komen tot een win-win situatie, die ook de relatie verstevigt voor toekomstige (trans)acties.
 12. Groei- en promotie gericht – Pro-actief benaderen van de relatie met je direct leidinggevende, het managen van zijn/haar verwachtingen over jouw werk en zijn beeld van jouw prestaties.
 13. Zelfpromotie – Zorgen voor zichtbaarheid van jouw vaardigheden en resultaten bij belangrijke mensen in je werk en netwerk.
 14. Omgaan met moeilijke persoonlijkheden – Je behaalt ook resultaat in de samenwerking met persoonlijkheden die jou minder gemakkelijk afgaan.
 15. Omgaan met moeilijke en onverwachte situaties – Blijft kalm en effectief in onverwachte en/of moeilijke situaties. Snel denken en in staat gedachten en gevoelens te verwoorden op een gestructureerde wijze, ook als er geen tijd of ruimte is voor een voorbereiding.
 16. Organisatie sensitief – Herkennen en proactief benaderen van de (onuitgesproken) nuances van een werkomgeving en de dynamiek van mensen die daar werken. Gericht op behalen van gestelde doelen en mogelijk maken van verdere persoonlijke carrière ontwikkeling.
 17. Beïnvloeden – Bewust een verandering te weeg proberen te brengen in het perspectief en/of in het besluitvormingsproces van mensen terwijl die denken dat ze het zelf hebben bedacht.
 18. Netwerken – Interessante en geïnteresseerd zakelijke gesprekken kunnen initiëren die mensen motiveert om deel uit te maken van jouw netwerk.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail