Functioneringsgesprekken wel effectief!

Steeds meer organisaties schaffen de traditionele gesprekkencyclus van plannings-, functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken af. De werkdruk en de wens van de huidige werknemer vragen een andere vorm..

Die andere vorm vereist nog steeds interactie, een gesprek. Hoe en wat is daarbij effectief?

Doel van het functioneringsgesprek

Het doel van het functioneringsgesprek is helderheid over verwachtingen, over ontwikkelingen en komen tot afspraken. Om gemotiveerd met elkaar verder te werken. Het initiatief hiervoor ligt in eerste instantie bij de leidinggevende als hiërarchische vertegenwoordiger van de organisatie. 

Effectief als:

1 Helderheid over verwachtingen. 

De medewerker wil helderheid over zijn rol/taak en wat hij van de leidinggevende kan verwachten. Leidinggevende wil helderheid beiden over wat deze aan de medewerker aan ondersteuning of facilitering kan bieden en wat hij van de medewerker verwacht. Dit gesprek is een dialoog die door beiden moeten worden voorbereid. (actie: voorbereiding)

Afspraken kunnen in gezamenlijkheid worden opgesteld en van groot belang voor de motivatie is de haalbaarheid, de meetbaarheid en de terugkoppeling/feedback over deze afspraken.

2 Toekomstgericht

De inhoud van het gesprek gaat over hoe het ‘nu’ gaat en wat er in de komende periode gaat veranderen. Voor beide onderdelen (nu en toekomst) is relevant: hoe ziet de medewerker dat (actie: vragen stellen) en hoe ziet de leidinggevende dat (actie: vertellen). Luisteren, samenvatten, doorvragen .. 

3 Gemotiveerd verder

Het gesprek ontwikkelt zich naar inhoudelijke afspraken die door beide gesprekspartners als motiverend worden beschouwd. Mocht er geen ontwikkeling voor een medewerker mogelijk zijn waaruit deze een motivatie haalt dan is het nog even verder zoeken 🙂 Het commitment wordt gevraagd door de organisatie en mag worden verlangd van de medewerker. Misschien leert een medewerker wel wat over zichzelf uit de gesprekken. Naast de inhoudelijke afspraken is er een procedurele afspraak noodzakelijk, .. hoe houden we elkaar op de hoogte! Niet 1x per jaar maar regelmatig waardoor die volgende gesprekken effectief en efficient gevoerd kunnen worden.

Meer info over workshop functioneringsgesprekken

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail